Preloader

SPONSORPAKET
HÄLLÅKRA VINGÅRD


Fotograf: Lotta Hansson

Investera i en vinrad

Hällåkra Vingård AB har härmed nöjet att erbjuda ett begränsat antal vinintresserade att medverka i den expansion som nu inleds av vingårdens odlingar de närmaste åren. Första etappen omfattar en nyodling på 10.000 vinstockar på totalt ca 3 hektar mark i direkt anslutning till nuvarande vinodling.

Vi erbjuder nu en unik möjlighet för såväl privatpersoner som företag att sponsra enskilda vinrader och därigenom aktivt medverka i att utveckla och befästa Hällåkra Vingård som en av Skandinaviens största och mest välkända kommersiella vingårdar.

Sponsorpaket 2016-18


För att göra en intresseanmälan var vänlig fyll i anmälan nederst på denna sidan.
Samtidigt med insändandet av denna anmälan inbetalas 1.000 SEK på Hällåkra Vingårds bankgiro 5997-3057. Denna anmälningsavgift återbetalas inte men avdrages från sponsorinvestering vid fakturering efter undertecknandet av sponsoravtal.

"den uppkopplade vinrankan"

Ett viktigt kommunikationsverktyg med våra sponsorer blir ”Den uppkopplade vinrankan”. En vinapp vi tagit fram med företaget Elastic mobile där sponsorn fortlöpande erhåller information om sin vinrad men som också kommer att utgöra en viktig kommunikationslänk och faktainhämtning för olika forskningsprojekt. Vinappen presenteras mera i detalj i prospektet nedan.
Vill ni veta mer om vår samarbetspartner kan man läsa mer på deras hemsida. Elastic mobile
Redan i samband med planteringen i maj 2014 har SLU Alnarp inlett en del specifika försöksprojekt på Hällåkra. För sponsorinvesterare kommer självfallet unika möjligheter ges att fortlöpande följa de olika forskningsprojekten med bäring på den aktuella nyodlingen.

Har ni generella funderingar eller frågor kontakta oss gärna på info@hallakra.com.